Swen Zye

Ou fèt pou okipe zye w paske se yon pwen enpòtan nan swen sante w. Se eyeQuest ki kouvri swen vizyon w. Gen anpil sant vizyon ak doktè pou zye ou ka ale wè nan katye w. Tanpri rele eyeQuest nan 1-855-873-1282 oswa rele Sèvis Manm lan nan 1-855‑456‑9126.

Pwoteksyon swen zye ou gen ladan:

  • Vizit pou tcheke zye ou ak fason ou wè – yon fwa chak 2 zan
  • Linèt – yon fwa chak 2 zan

EyeQuest web portal