Krames

Krames sou Entènèt se yon dènye resous pou edikasyon pasyan ki gen plis pase 4,000 sijè ki gen pou wè ak sante ak medikaman. Ou kapab chèche repons yo 24 sou 24. Krames sou Entènèt pèmèt oumenm ak fanmi ou jwenn repons pou anpil kesyon sou sante.