Kontakte nou

Èske w gen kesyon oswa sijesyon? Opinyon w gen anpil valè pou nou. Kidonk, si w se yon manm oswa yon pwofesyonèl swen sante, oswa si w enterese antre nan Aetna Better Health of New York, tanpri itilize fòmilè elektwonik sa a pou di nou kisa w panse.

Telefòn Sèvis Manm
Gratis: 1-855-456-9126
TTY/TDD: NY Relay 711

Telefòn Relasyon Founisè
Gratis: 1-855-456-9126

Aetna Better Health of New York
55 West 125th Street, Suite 1300
New York, NY 10027

* Chan Obligatwa

Kontakte nou