Konsèy Administrasyon

Direktè yo:

Jerold Mammano, Division President, Medicaid

Kevin Nelson – PDJ, Aetna Better Health NY

Sandra Robbins – Manm ABHNY

Asistan Sekretè:                                                                                                                          

K.C. Barner – Regional General Counsel, Law Local Markets

Pèsonèl:                                                                                                                                       

Frederick Huie – Chief Medical Officer, Aetna Better Health NY